Zinvol onderwijs met hoofd, hart en handen

Wonnebald is een kleinschalige, moderne basisschool in zuid-west Den Haag (Bohemen/Waldeck). De school is omgeven door groen. Meer en Bos ligt op loopafstand.

Vrijeschool-pedagogiek als inspiratiebron

Ons onderwijs is gebaseerd op de vrijeschool-pedagogiek. Omdat het woordje 'vrij' te vaak verkeerde associaties opriep, hebben we dat uit onze naam gehaald. Dat geeft aan dat we met de tijd meegaan. 

Een vuur ontsteken!

Voor ons is 'leerstof ontvangen' belangrijker dan 'les geven'. Het lijkt ons niet zinvol om een kind vol te stoppen met kennis waar dat kind soms nog helemaal niet klaar voor is. De belevingswereld van het kind en de ontwikkelingsfasen zijn voor ons een essentieel vertrekpunt. Van daaruit willen we bereiken dat elk kind nieuwsgierig wordt en blijft. Goed onderwijs is: een vuur ontsteken!

Zinvol onderwijs met hoofd, hart en handen.

In ons onderwijs willen we alle zintuigen aanspreken. Door echt iets met de leerstof te doen, zien leerlingen er echt 'de zin van in'. Zo behouden ze ook de 'zin in leren'. Kennis is een 'hoofdzaak', maar wij kijken verder. We geven dus ook ruime aandacht aan kunstzinnige expressie, creatieve vorming en sociaal-emotionele ontwikkeling. Vandaar: hoofd, hart en handen.

Vrij, maar niet vrijblijvend

Wonnebald is geĆÆnspireerd door het vrijeschoolonderwijs. Dit houdt in dat de leerkrachten open staan voor wat de kinderen vragen en nodig hebben. Die behoefte wordt niet gevuld met standaard methodes. Er is vrijheid om de lesstof aan te passen aan de leerlingen. Dit doen we binnen de kaders die de overheid aangeeft en de vastgestelde kerndoelen. 

Modern onderwijs

De onderwijsvisie van Vrijescholen wint snel aan populariteit. Deze tijd vraagt niet alleen om kennis. Jezelf blijven ontwikkelen, dat willen we 'onze' kinderen meegeven. Een kwaliteit die in deze snel veranderende wereld erg waardevol is. 

Van 0 tot 12

Onze school biedt Buitenschoolse Opvang (BSO) en kinderopvang voor 2-4 jarigen in het schoolgebouw (door Olles Huis). De tijden van de BSO sluiten aan op de schooltijden. Olles Huis verzorgt tevens een babygroep, voor kinderen van 0 tot 2 jaar. 

 

 

Nieuws

Download de nieuwe jaarkalender 2018 - 2019!

Klik op 'Over de school', dan 'Schoolgids'.