Welkom op Wonnebald

Basisschool Wonnebald is een kleinschalige, moderne vrijeschool in zuid-west Den Haag (Bohemen/Waldeck). De school is omgeven door groen; Meer en Bos ligt op loopafstand. 

Klein = fijn

  • Wonnebald telt zo'n 260 leerlingen, verdeeld over de kleuterklassen en de klassen 1 (=groep 3) tot en met 6 (=groep 8). 
  • Elke klas is relatief klein: zo'n 20 tot 25 leerlingen. Daardoor krijgen kinderen veel individuele aandacht. 

 Klassen en vakken

  • In de kleutergroepen kunnen de kleuters zich motorisch, sociaal en creatief ontwikkelen. Hun ontwikkeling en schoolrijpheid wordt goed in de gaten gehouden, zodat ze met de juiste bagage naar de eerste klas kunnen.
  • In klas 1 tot en met 8 krijgen de leerlingen alle lesstof die een school hoort aan te bieden: lezen, schrijven, rekenen, gym, handvaardigheid, aardrijkskunde, geschiedenis, etcetera. Als vrijeschool heeft Wonnebald dat wel naar eigen inzicht vormgegeven (vandaar: vrij). 
  • Kenmerkend is het periode-onderwijs. Gedurende drie á vier weken staat een bepaald vak centraal. Dit wordt dan de eerste uren van de dag aangeboden. Zo kunnen de leerlingen zich echt op dat vak concentreren. Leerstof die om doorgaande oefening vraagt, wordt continu aangeboden.
  • Op Wonnebald is veel ruimte voor vakken die de creatieve en emotionele ontwikkeling bevorderen: kunst, toneel, muziek, beweging en handvaardigheid. Zo biedt Wonnebald compleet onderwijs.

Continurooster

  • Wonnebald hanteert een continurooster. Op de zogenaamde 'lange dagen' eten de kinderen dus op school. 

Kinderopvang en naschoolse opvang

  • In het schoolgebouw wordt de buitenschoolse opvang verzorgd door de Olles huis. Zij heeft hiervoor eigen lokalen.
  • Er is ook een kinderopvang voor peuters van 2-4 jaar oud.

 Goed rapport!

Kom eens langs!

  • Wonnebald organiseert regelmatig informatie momenten, Informatiemiddagen en natuurlijk de zeer populaire jaarlijkse bazaar. Kom eens langs en ervaar hoe onderwijs óók kan!