Informatiemomenten

Basisschool Wonnebald is een basisschool waar kinderen vanaf vier jaar in een kleutergroep kunnen starten. 

Uw keuze voor Basisschool Wonnebald

Het is belangrijk om vóór u uw keuze maakt voor onze school, eerst een informatiemoment te bezoeken. U kunt dan goed voorgelicht een weloverwogen keuze maken voor onze school. Zoals elke bijzonder onderwijs school heeft Wonnebald een eigen "karakter". Onze visie is gebaseerd op de antroposofische pedagogiek ontwikkeld door Rudolf Steiner. Hierdoor verschilt onze didactische en pedagogische aanpak van reguliere basisscholen. Hierover wordt u uitgebreid voorgelicht tijdens onze informatiemomenten. Tevens krijgt u een rondleiding door de school.

Data informatiemomenten in schooljaar 2017/2018:

 • Donderdag 7 september, 11.00 - 12.30 uur
 • Dinsdag 10 oktober, 11.00 - 12.30 uur
 • Donderdag 16 november, 11.00 - 12.30 uur
 • Dinsdag 16 januari, 11.00 - 12.30 uur
 • Donderdag 15 februari, 11.00 -12.30 uur
 • Dinsdag 13 maart, 11.00 - 12.30 uur
 • Donderdag 12 april, 11.00 - 12.30 uur
 • Dinsdag 19 juni, 11.00 - 12.30 uur

U kunt zich aanmelden voor de informatiemomenten via admin@remove-this.wonnebald.nl.

Aanmeldprocedure

Vanaf 1 oktober 2018 wordt de aanmeldprocedure vanuit de gemeente gewijzigd. Kijkt u voor meer informatie op deze website: https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/onderwijs-en-studeren/basisonderwijs/uw-kind-aanmelden-bij-een-basisschool.htm

Na een bezoek aan één van onze informatiemomenten kunt u zich aanmelden middels een interesseformulier. Dit formulier wordt alleen verstrekt tijdens een informatiemoment. Hier krijgt u ook de meest actuele informatie betreffende wachtlijsten e.d. Voor kinderen onder de vier jaar geldt dat zij aangemeld dienen te worden middels de aanmeldprocedure van de gemeente Den Haag. Deze procedure wordt momenteel aangepast omdat het moment van aanmelding komt te liggen op drie jaar. Daarnaast kunnen ouders voor meerdere scholen kiezen. Dit betekent dat alle kinderen geboren op of na 1 oktober 2015 pas vanaf 1 oktober 2018 kunnen worden aangemeld op onze school. U wordt door de gemeente Den Haag hierover nader geïnformeerd. U kunt wel voor 1 oktober 2018 uw interesse kenbaar maken door het invullen van een interesseformulier tijdens een informatiemoment.

Nadere informatie over de nieuwe procedure kunt u vinden op 'Uw kind aanmelden bij een basisschool' op de website van de gemeente Den Haag. 

Voor alle kinderen geboren voor 1 oktober 2015 blijft de 1-aanmeldleeftijd procedure bestaan. Zie de website www.eenaanmeldleeftijd.nl.

Gezamenlijke afweging

De plaatsing van een kind op Wonnebald is een kwestie van goed overleg tussen school en ouders/verzorgers en indien er sprake is van instroom vanuit een andere basisschool: met de school waar het kind onderwijs geniet.

Definitieve inschrijving

Een inschrijving is definitief nadat: 

 • er een intakegesprek heeft plaats gevonden rond het derde jaar van het kind
 • of bij kinderen die al een basisschool bezoeken of bezochten: als er overleg is geweest met de huidige school en er een intake-gesprek heeft plaats gevonden met de ouders en is geconstateerd dat onze school aan de onderwijsbehoeften van het kind tegemoet kan komen
 • het inschrijfformulier door u volledig is ingevuld en ondertekend
 • het inschrijfformulier met toebehoren is ingeleverd bij de administratie

Vragen?

Bel 070-3254818 of stuur een e-mail naar: admin@remove-this.wonnebald.nl