Informatiemomenten

Basisschool Wonnebald is een basisschool waar kinderen vanaf vier jaar in een kleutergroep kunnen starten. 

Uw keuze voor Basisschool Wonnebald

Het is belangrijk om vóór u uw keuze maakt voor onze school, eerst een informatiemoment te bezoeken. U kunt dan goed voorgelicht een weloverwogen keuze maken voor onze school. Zoals elke bijzonder onderwijs school heeft Wonnebald een eigen "karakter". Onze visie is gebaseerd op de antroposofische pedagogiek ontwikkeld door Rudolf Steiner. Hierdoor verschilt onze didactische en pedagogische aanpak van reguliere basisscholen. Hierover wordt u uitgebreid voorgelicht tijdens onze informatiemomenten. Tevens krijgt u een rondleiding door de school. 

Data informatiemomenten in schooljaar 2018/2019:

 • Donderdag 13 september, 11.00 - 12.30 uur
 • Dinsdag 9 oktober, 11.00 - 12.30 uur
 • Donderdag 15 november, 11.00 - 12.30 uur
 • Dinsdag 15 januari, 11.00 - 12.30 uur
 • Donderdag 14 februari, 11.00 - 12.30 uur
 • Dinsdag 12 maart, 11.00 - 12.30 uur
 • Donderdag 11 april, 11.00 - 12.30 uur
 • Zaterdag 18 mei, 11.00 - 14.00 uur tijdens Lentemarkt
 • Dinsdag 18 juni, 11.00 - 12.30 uur

U kunt zich aanmelden voor de informatiemomenten via admin@remove-this.wonnebald.nl.

Aanmeldprocedure

De interesse voor onze school is groot. Daardoor hebben wij lange wachtlijsten voor bepaalde leeftijdscategorieën, met name in de kleuterbouw. Dat betekent dat voor kinderen die vallen onder de 1-aanmeldleeftijd procedure van de gemeente Den Haag (geboren tussen 1 oktober 2012 en 1 oktober 2015) er geen mogelijkheid is tot plaatsing. 

Vanaf 1 oktober 2018 wordt de aanmeldprocedure vanuit de gemeente gewijzigd (voor kinderen geboren na 1 oktober 2015). De procedure is op dit moment nog niet duidelijk, u krijgt hierover bericht vanuit de gemeente Den Haag. Deze kinderen kunnen nu nog niet worden aangemeld, wel kunt u tijdens een van onze informatiemomenten alvast een interesseformulier invullen.

Kijkt u voor meer informatie op deze website: https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/onderwijs-en-studeren/basisonderwijs/uw-kind-aanmelden-bij-een-basisschool.htm

Zij instroom schooljaar 2018-2019

Dit is alleen mogelijk in klas 3 (groep 5). De procedure is als volgt: u bezoekt een van onze informatiemomenten en vult een interesseformulier in. Vervolgens zal de Intern Begeleider contact met u opnemen voor het opstarten van de aannameprocedure.

Let wel: voor eventuele broertjes/zusjes die in de 1-aanmeldleeftijd categorie vallen is er geen plek!

Gezamenlijke afweging

De plaatsing van een kind op Wonnebald is een kwestie van goed overleg tussen school en ouders/verzorgers en indien er sprake is van instroom vanuit een andere basisschool: met de school waar het kind onderwijs geniet.

Definitieve inschrijving

Een inschrijving is definitief nadat: 

 • er een intakegesprek heeft plaats gevonden rond het derde jaar van het kind
 • of bij kinderen die al een basisschool bezoeken of bezochten: als er overleg is geweest met de huidige school en er een intake-gesprek heeft plaats gevonden met de ouders en is geconstateerd dat onze school aan de onderwijsbehoeften van het kind tegemoet kan komen
 • het inschrijfformulier door u volledig is ingevuld en ondertekend
 • het inschrijfformulier met toebehoren is ingeleverd bij de administratie

Vragen?

Bel 070-3254818 of stuur een e-mail naar: admin@remove-this.wonnebald.nl