Veelgestelde vragen

Wat zijn de schooltijden?

Jongste kleuters:  
alle schooldagen 8.25 - 12.50
Oudste kleuters en klas 1 en 2:  
Maandag, woensdag, vrijdag 8.25 - 12.50
Dinsdag en donderdag 8.25 - 14.50
Klas 3 tot en met 6:  
Alle schooldagen, behalve woensdag 8.25 - 14.50
Woensdag 8.25 - 12.50
   

Veelgestelde vragen

Is er naschoolse opvang?

Ja, in hetzelfde gebouw. Deze wordt verzorgd door Olles Huis. De opvang sluit direct aan op alle schooltijden. Zie www.olleshuis.nl.

Wat leren de kinderen?

In de kleuterklassen leren de kinderen spelenderwijs. Kleuters leren door te dóen. Bijvoorbeeld: door met blokken en kisten te spelen en te bouwen, ervaren zij vanzelf wat boven en onder is. Zij zijn met hun hele lijf actief en volop in beweging. Zo worden hun leervoorwaarden optimaal ontwikkeld en kunnen ze veilig naar de 1e klas (=groep 3).

Vanaf klas 1 (groep 3) krijgen de leerlingen alle reguliere schoolse vakken: taal, rekenen, wereldoriëntatie, gym, handvaardigheid, etcetera. 

Hoe leren de kinderen?

Veel vakken worden aangeboden in zogenaamde periodes. De leerlingen maken dan grondig kennis met één leerstofgebied. Dan laten ze het een tijdje los, om zich op het volgende te concentreren. In de tussentijd ‘rijpt’ het geleerde verder door. Zo maken de leerlingen de stof gaandeweg helemaal eigen. Er zijn ook wekelijkse taal- en rekenuren voor díe leerstof die om doorgaande oefening vraagt.

Wordt er getoetst?

Ja. Wonnebald kent verschillende toetsmethoden en -momenten:

 • Schoolrijpheidsonderzoek door Remedial Teacher, aan het eind van de kleuterperiode
 • Schoolonderzoeken (eind 1e of begin 2e klas)
 • CITO-toetsen (meerdere klassen)

Hoe worden de vorderingen vastgelegd en gerapporteerd?

Om de ontwikkeling van elk kind goed te volgen hanteren wij een leerlingvolgsysteem. Van iedere leerling wordt een dossier opgebouwd. U krijgt inzicht in de vorderingen van uw kind(eren) door tussenrapportages, getuigschriften en CITO-toetsen. De Intern Begeleider is actief bij dit aspect betrokken. De vorderingen worden dus systematisch gevolgd.

Bij het toetsen leggen we de nadruk op wat de leerlingen al kunnen. We kijken liever naar vooruitgang dan naar achterstand. Ook leggen de leerkrachten in de richting van de leerlingen niet te veel nadruk op de toetsen. Het kan de druk onnodig groot maken en dan contra-productief werken.

Naar welke middelbare scholen gaan de leerlingen van Wonnebald?

Elk jaar weer kiest een aantal kinderen ervoor om naar de Bovenbouw Vrijeschool Den Haag te gaan. Anderen waaieren uit naar alle scholen in een wijde cirkel rond Wonnebald. In 2016 verlieten 27 leerlingen onze school Zij gingen naar de volgende vormen van Voortgezet Onderwijs: 

 • VMBO beroepsgericht/kader      4
 • VMBO theoretisch                     5
 • VMBO theoretisch/HAVO           5
 • HAVO                                       6
 • HAVO/VWO                               2
 • VWO                                        5

Hoe is het inspectierapport?

Van de Onderwijsinspectie kreeg Basisschool Wonnebald in 2015 een goede beoordeling. De inspectie heeft net als in voorgaande jaren het Basisarrangement toegekend. Dit wil zeggen: er is vertrouwen in ons onderwijsinhoudelijk-, didactisch- en pedagogisch beleid. Zie rapporten op www.onderwijsinspectie.nl

Wat is de meerwaarde van vrijeschoolonderwijs?

 • Op Basisschool Wonnebald krijgen leerlingen ook vakken als kunst, toneel, tekenen, schilderen, handwerken, muziek, beweging, handvaardigheid en euritmie (bewegingskunst). Dat heeft een aantal redenen en positieve effecten:
 • in aanvulling op cognitieve kennis ontwikkelen de leerlingen ook praktische en creatieve vaardigheden;
 • Ze leren een probleem vanuit verschillende invalshoeken te benaderen en op te lossen;
 • Ze leren hun eigen talenten en kwaliteiten kennen en ontwikkelen;
 • Ze leren zichzelf op meerdere manieren uit te drukken;
 • Kunstzinnige vakken dragen bij aan een brede en evenwichtige persoonlijkheidsontwikkeling (hoofd, hart en handen).

Wat wordt er van ouders verwacht?

Betrokkenheid en inzet van ouders is bij onderwijs erg belangrijk. Er zijn allerlei manieren om betrokken te zijn en mee te doen. Wat suggesties: 

 • Word klassenouder
 • Word leesouder
 • Treed toe tot de redactie van de schoolkrant
 • Help mee deze website te onderhouden (technisch en inhoudelijk)
 • Help een handje bij de jaarlijkse Bazaar
 • Bied hulp bij de verschillende jaarfeesten
 • Treed toe tot de MR

Meer informatie

Via 'Voor ouders' vindt u bij 'Info over kind, klas en school' nog meer nuttige informatie.