Welkom op Wonnebald

Basisschool Wonnebald is een kleinschalige, moderne basisschool in zuid-west Den Haag (Bohemen/Waldeck). De school is omgeven door groen; Meer en Bos ligt op loopafstand. 

Groei en bloei

 • Wonnebald telt zo'n 270 leerlingen, verdeeld over 4 kleuterklassen en de klassen 1 (=groep 3) tot en met 6 (=groep 8). 
 • De groepsgrootte van de klassen varieert van 21 tot 30 kinderen.

 Waarom Wonnebald?

 • Wij willen 'zinvol onderwijs' bieden. Dat betekent: in ons onderwijs willen we zoveel mogelijk alle zintuigen aanspreken. 
 • Wij laten de kinderen de aangeboden leerstof beleven, ondergaan, ervaren. Les geven wordt leerstof ontvangen. Een groot verschil! 
 • Door echt iets met de stof te doen, maken we de aangeboden leerstof deel van het kind. De leerlingen ien er ook echt 'de zin van in' en behouden ook de 'zin in leren'.
 • Goede leerprestaties en goede aansluiting op het voortgezet onderwijs.

 Klassen en vakken

 • In de kleutergroepen kunnen de kleuters zich motorisch, sociaal en creatief ontwikkelen. Hun ontwikkeling en schoolrijpheid wordt goed in de gaten gehouden, zodat ze met de juiste bagage naar de eerste klas kunnen.
 • In klas 1 tot en met 6 krijgen de leerlingen alle lesstof die een school hoort aan te bieden: lezen, schrijven, rekenen, gym, handvaardigheid, aardrijkskunde, geschiedenis, etcetera. Als basisschool met vrijeschool-principes heeft Wonnebald dat wel naar eigen inzicht vormgegeven (vandaar: vrij). 
 • Kenmerkend is het periode-onderwijs. Gedurende drie á vier weken staat een bepaald vak centraal. Dit wordt dan de eerste uren van de dag aangeboden. Zo kunnen de leerlingen zich echt op dat vak concentreren. Leerstof die om doorgaande oefening vraagt, wordt continu aangeboden.
 • Op Wonnebald is veel ruimte voor vakken die de creatieve en emotionele ontwikkeling bevorderen: kunst, toneel, muziek, beweging en handvaardigheid. Zo biedt Wonnebald compleet onderwijs.

Continurooster

 • Wonnebald hanteert een continurooster. Op de zogenaamde 'lange dagen' eten de kinderen dus op school. 

Kinderopvang en naschoolse opvang, plus babygroep

 • In het schoolgebouw wordt de buitenschoolse opvang verzorgd door de Olles Huis. Zij heeft hiervoor eigen lokalen. De tijden sluiten aan op de schooltijden.
 • Er is tevens een babygroep voor kinderen van 0 tot 2 jaar en aansluitend kinderopvang voor peuters van 2 tot 4 jaar oud.

 Goed rapport!

 • Van de Onderwijsinspectie kreeg Wonnebald in een goed rapport, zie www.onderwijsinspectie.nl.
 • Wij geven ons onderwijs een unieke vorm en inhoud. Dat doen we binnen de kaders die de overheid aangeeft en de kerndoelen die gesteld zijn. 

Kom eens langs!

 • Wonnebald organiseert regelmatig Informatieochtenden en natuurlijk de zeer populaire jaarlijkse bazaar. Kom eens langs en ervaar hoe onderwijs óók kan!