Vrijeschoolonderwijs: wat is het wel en wat is het niet?

Wellicht bent u iemand die niet helemaal exact weet wat vrijeschoolonderwijs is. Bij deze een korte kennismaking. 

Hoofd, hart en handen

Wonnebald wil méér zijn dan een 'leerfabriek'. Ja, het is belangrijk om te weten wanneer je 'd' of 'dt' schrijft. Of waar Groningen ligt. Maar creativiteit is ook belangrijk. Net als inzicht in jezelf en in de ander. In onze opvatting van onderwijs gaat het dan ook om drie aspecten: 

  • Het denken: cognitieve vaardigheden (kennis)
  • Het gevoel: sociaal-emotionele vaardigheden
  • De wil: motorische en praktische vaardigheden

Worden wie je bent

Wij vinden onze inspiratie in het vrijeschoolonderwijs. Dit komt oorspronkelijk voort uit de antroposofie, maar onze school staat voor iedereen open.

Heel kort gezegd gaat de antroposofie ervan uit dat ieder mens een eigen levensweg bewandelt. Daarbij maak je zowel een lichamelijke als geestelijke ontwikkeling door. Bij kinderen op de basisschool is dat eerste wel heel duidelijk te zien: zij groeien van kleine kleuter tot bijna-puber. Wonnebald wil nadrukkelijk ook aandacht besteden aan dat misschien wat minder zichtbare aspect: de geestelijke groei. 

Vrij, niet vrijblijvend

Het 'vrije' in 'vrijeschool' heeft niets te maken met wat de kinderen doen of laten. Zij krijgen een duidelijke structuur aangeboden. Regels zijn regels. Het 'vrije' heeft betrekking op de vrijheid die de leerkracht heeft. Deze kan, binnen de kaders, zelf de lesstof vaststellen. Op de homepage leest u meer.