Jaarfeesten

Op basisschool Wonnebald besteden we veel aandacht aan het intensief beleven van de seizoenen. Dat doen we onder andere door het vieren van jaarfeesten. Deze hebben vaak een christelijke oorsprong, maar we vullen ze op een open, toegankelijke wijze in. Zo kan iedereen er op eigen wijze plezier aan beleven en de diepere betekenis ervan ondergaan.

Door het vieren van de jaarfeesten beleven de kinderen intensief de seizoenen en het ritme van de natuur. De feesten vormen ook bij uitstek mogelijkheden om de school als gemeenschap te ervaren. Vaak heeft elke klas een eigen rol en aandeel in het feest. Zo helpen bij Sint Maarten de zesdeklassers de eersteklassers met het maken van hun lantaarns (uitgeholde knollen met een kaarsje) en verzorgen de vijfdeklassers ‘het restaurant’ in de aula. Ook ouders kunnen vaak (een deel) van de feesten meebeleven. Kijk voor een overzicht van de data in de jaarplanner.

De jaarfeesten op Wonnebald:
Maria Lichtmis
Pinksteren
Palmpasen en Pasen
Sint Jan
Michael
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Advent, Kerst en Driekoningen