HET MICHAËLSFEEST

Eind september vieren we het Michaëlsfeest: het feest van de moed en dapperheid en de intrede van de  herfst.

Het Michaëlsfeest is het eerste jaarfeest dat de vrije scholen vieren na de zomervakantie. Rond deze tijd is het grootste deel van de oogst binnengehaald. Een dankfeest hiervoor is op zijn plaats en wordt al eeuwenlang op tal van plaatsen gevierd. Tegelijkertijd willen we moed verzamelen om de aankomende donkerte en kou van de herfst en winter tegemoet te treden. De aartsengel Michaël begeleidt ons gevecht met de krachten van de duisternis, die gesymboliseerd wordt in het verhaal van Joris en de draak. Dit is een oeroud en wereldwijd bekend motief. De kinderen vieren enerzijds de vreugde van de oogst. Anderzijds beproeven ze hun moed en behendigheid. Twee verschillende beelden van de herfsttijd.

Michaël als strijder tegen de draak
Aartsengel Michaël is door de eeuwen heen vaak afgebeeld en op heel verschillende manieren. Het bekendste motief is Michaël als strijder tegen de draak. In de Openbaring van Johannes wordt verteld over een strijd in de hemel waarbij Michaël en zijn engelen vochten tegen een draak (de duivel) en zijn aanhangers. Een van de legendes die hier op aansluit is het middeleeuwse verhaal van de ridder Joris  die zonder angst erop uittrok om een gevaarlijke draak te verslaan. Hij overwon en bevrijdde daarmee de koningsdochter die anders aan de draak zou zijn geofferd.

De engel Michaël met het zwaard staat symbool voor het gevecht van de vrije mens tegen alles wat hem verduistert en verkilt. Hij staat voor onze hoop dat we krachtig genoeg zijn: de draak ligt uiteindelijk getemd aan zijn voeten!

Michaël met de weegschaal
Op sommige schilderijen heeft Michaël in zijn ene hand een zwaard en zijn andere hand een weegschaal. Dit motief wijst niet alleen op het sterrenbeeld Weegschaal waarin het Michaëlsfeest valt. De weegschaal staat voor de afweging en het zwaard voor de besluitvaardigheid: inkeer en daadkracht.  Michaël zegt ons eigenlijk dat we zelf goed moeten nadenken en dan beslissingen moeten nemen.

Vliegeren
Bij het Michaëlsfeest hoort het maken van vliegers. Het past in dit seizoen, waarin er meestal voldoende wind staat om goed te kunnen vliegeren. Maar het staat ook symbool voor de strijd die  Michaël ons voorhoudt: die van de vrijheid (de vlieger in de wind) en de verantwoordelijkheid (de vlieger aan het snoer).

Michaëlsfeest op school
Op basisschool Wonnebald gaan alle klassen met het Michaëlsfeest naar Meer en Bos om het verhaal van Joris en de draak na te spelen. De draak wordt gespeeld door de voltallige vierde klas. Door middel van loting wordt in de derde klas een kind uitgekozen dat Joris speelt. Het is een hele eer om Joris te kunnen spelen en je moed en durf te tonen! 

Voor de kleuters speelt strijd en moed nog minder een rol. De nadruk ligt bij het Michaëlsfeest voor hen op het oogsten. Zij zingen herfstliedjes, maken een wandeling in het bos, ontmoeten het appelvrouwtje en verzamelen van alles, zoals eikels, kastanjes en mooi gekleurde bladeren. De herfst wordt op die manier in school gehaald.