Een goed rapport

Met enige regelmaat brengt de onderwijsinspectie een bezoek aan onze school. Hieronder vindt u de links naar de rapporten van deze bezoeken.

In 2015 heeft de inspectie ons, net als in voorgaande jaren, het Basisarrangement toegekend. Dit wil  zeggen dat er vertrouwen is in de ingezette lijn op onderwijsinhoudelijk-, didactisch- en pedagogisch beleid. Zie voor meer informatie de website van de Onderwijsinspectie.