Passend Onderwijs

Op Wonnebald dragen we zorg voor alle leerlingen, niet alleen de ‘zorg’-leerlingen!

Als school zijn we onderdeel van het SPPOH het samenwerkingsverband van de Haaglanden die het Passend Onderwijs coördineert. 

Uit onderstaande ondersteuningsplannen wordt duidelijk hoe we de zorg op Wonnebald organiseren op stads- en schoolniveau.

Ondersteuningsplan

Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Haaglanden