Klassenouders

De klassenouders zijn aanspreekpunt en een intermediair tussen de leraar en de ouders. De klassenouders zorgen voor de coƶrdinatie van diverse activiteiten, o.a. bij jaarfeesten. Verder wonen de klassenouders het klassenouderoverleg (KOO) bij.

Data voor klassenouderoverleg:

25-09-2017

27-11-2017

29-01-2018

26-03-2018

28-05-2018

Vragen en suggesties die de lopende zaken betreffen kunt u door hen op de agenda laten zetten.

In het klassenouderoverleg worden deze punten besproken. Punten met een beleidsmatig karakter worden doorgespeeld naar de MR.

Bij deze nodigen wij ouders uit punten die u belangrijk vindt door te geven aan de klassenouders van uw kind. De handreiking aan de klassenouder is te verkrijgen bij de voorzitter, tevens contactpersoon.

Voorzitter klassenouderoverleg: Yvette Bulthuis, voorzitter.klassenouders@wonnebald.nl.