Samen gaat beter

Sinds eind 2011 valt Basisschool Wonnebald bestuurlijk onder De Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland (SVZH). Dit verband omvat zeven basisscholen op antroposofische grondslag in Zuid-Holland. Met z'n allen willen we het vrijeschoolonderwijs in onze regio verder ontwikkelen, vernieuwen en krachtiger op de kaart zetten. Het bestuursbureau ondersteunt de afzonderlijke scholen met zaken die voor elke school relevant zijn. Denk aan personeelsbeleid, communicatie, onderwijs en financiĆ«n. Zo kan elke school zich ten volle richten op waar het toch vooral om draait: goed onderwijs!

Wonnebald is aangesloten bij de landelijke Vereniging van Vrijescholen (www.vrijescholen.nl). Daarnaast is de school lid van de Vereniging Bijzondere Scholen (www.vbs.nl). Via deze netwerken delen we in de ervaring en expertise van gelijkgezinde scholen.

Schoolleiding

De dagelijkse leiding van Wonnebald berust bij Nynke Verdoner. Zij is verantwoordelijk voor onder andere:

 • Algemeen en pedagogisch beleid
 • Personeel
 • Beheer van de school.


Team

De leraren geven inhoud aan de vrijeschoolpedagogiek. Zij zijn samen verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de school. De teamleden zijn actief met onder andere: 

 • De lesgevende taken
 • Bijdragen aan de verschillende werk - en taakgroepen
 • De wekelijkse pedagogische vergadering met als onderwerpen:
 • Gezamenlijke visie en beleid rond onderwijskundige onderwerpen
 • Gezamenlijke studie
 • Ervaringen uitwisselen
 • Onderling adviezen geven
 • Kinder - en klassenbespreking

Bestuur

Volgens de Nederlandse wet- en regelgeving is een schoolbestuur verantwoordelijk voor de levensvatbaarheid van de school en de kwaliteit van het onderwijs. Basisschool Wonnebald valt bestuurlijk onder De Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland (SVZH). Geen van de aangesloten scholen loopt aan de leiband van een bestuur 'ergens ver weg'. Namens dat bestuur ligt de dagelijkse leiding van de school in handen van de schoolleider. Voor Basisschool Wonnebald is dat Nynke Verdoner. Zij zit, samen met de andere schoolleiders en de algemeen bestuurder Jeroen Gommers, in het managementteam van de SVZH. Jeroen Gommers legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Deze Raad van Toezicht is op gepaste afstand actief. Ze is niet betrokken bij de dagelijkse leiding, maar kan los van de waan van de dag met adviezen, suggesties en voorstellen komen. 

De voorzitter van de raad van toezicht is: Paul Slier

 

 

ANBI-status

De Stichting Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland is een stichting met ANBI-status. ANBI staat voor: Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit houdt in dat schenkingen aan de stichting fiscaal aftrekbaar zijn. Hiervoor zijn de volgende ANBI-gegevens belangrijk:

 • Naam: Stichting Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland
 • Fiscaal nummer: St. SVZH 0049.50.276 L01
 • Bestuurssamenstelling: J.V.T. Gommers, bestuurder
 • Zie hier het jaarverslag
 • Zie ook ons Beleidsplan
 • Zie ook de info van de Belastingdienst