Betrokken ouders

Wonnebald is een hechte schoolgemeenschap met betrokken ouders, die zich op allerlei manieren inzetten voor de school. Die betrokkenheid is belangrijk voor de wijze waarop wij ons onderwijs willen invullen. Omgekeerd zijn de leerkrachten betrokken bij uw kind en de vorderingen die het maakt. 

Informatie over uw kind

Contact tussen u en de leerkracht(en) van uw kind(eren) is essentieel voor een goede voortgang. U ontvangt jaarlijks in februari een tussenrapportage over de voortgang van uw kind. Aan het einde van het schooljaar volgt een getuigschrift. Daarnaast zijn er minstens twee ouderavonden per leerjaar. Heeft u tussentijds een specifieke vraag? Maakt u zich zorgen over uw kind? Dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de leerkracht.

Informatie over de school
In de schoolgids vindt u informatie over het pedagogisch beleid, de zorg voor de leerlingen en de schoolorganisatie. Ook komen tal van praktische zaken aan bod: van schoolbenodigdheden tot het luizenbeleid. Bekijk de schoolgids 2018-2019

Uw betrokkenheid tonen? Graag!
Er zijn veel manieren om betrokken te zijn bij de school. Afhankelijk van uw interesse en talenten kunt u bijvoorbeeld:

  • Klassenouder worden
  • Leesouder worden
  • De ouderbibliotheek beheren
  • Deelnemen aan de redactie van de schookrant
  • Helpen bij de jaarlijkse Bazaar en de verschillende jaarfeesten
  • Meewerken in de schooltuin
  • Zitting nemen in de MR, onze medezeggenschap

Kortom, er zijn tal van mogelijkheden om mee te helpen en binding met de school te krijgen. Overigens is dergelijke inzet ook erg stimulerend voor de kinderen. Zij ervaren de school daardoor als een open gemeenschap, een stukje 'thuis'.

Informatie over activiteiten

Bij elke klas hangen hiervoor hulplijsten op het informatiebord, waarop precies staat aangegeven voor welke activiteit hulp nodig is. Binding met de klas krijgt u ook via de klassenouders en de algemene informatiekanalen. Bovendien zorgen de leraren ervoor dat zij regelmatig contact hebben met alle ouders.

 

 

Formulieren

Aanvraagformulier vrijstelling schoolbezoek kunt u hier downloaden.

Werkgeversverklaring kunt u hier downlaoden.