Overstap basis onderwijs naar voortgezet onderwijs

Bij de overstap van het basis onderwijs naar het voortgezet onderwijs doorlopen wij als school de procesgang zoals deze door de BOVO Haaglanden is vastgesteld. U kunt hier op de website van de BOVO www.bovohaaglanden.nl en in deze nieuwsbrief over lezen.

Tevens organiseren wij ieder schooljaar in september een informatiebijeenkomst voor klas 5 en 6 over de overstap naar het voortgezet onderwijs. Hier wordt u via de kalender en de nieuwsbrief van op de hoogte gesteld.