Laden Evenementen

« All Events

  • Dit event is voorbij.

Sint Jansfeest

vrijdag 21 juni, 17:00 - 19:00

Dansen en zingen rond het Sint Jansvuur, springen en picknick op het schoolplein. Voor exacte info, zie nieuwsbrief.

 

Achtergronden van St. Jan
Johannes de Doper, Sint Jan, werd een half jaar eerder dan Jezus geboren, namelijk op 24 juni. Johannes was degene die de mensen maande tot inkeer te komen en hun houding te veranderen omdat de komst van Christus nabij was. Hij  doopte de mensen tot christen door onderdompeling in het water van de Jordaan. Verwijzend naar de komst  van  Christus  sprak  hij:  “Hij  moet  groeien,  ik  moet  afnemen.”  (Dit  kun  je  ook  zien  in  de  datum  van  het feest. Wij vieren Sint Jan na het hoogste punt, als de aarde weer afneemt.)
Hij is de grote voorbereider geweest, die met zijn krachtig woord tot de mensen sprak, zodat er een wending in  menselijke  gedachten  en  ook  in  de  tijdsgeest  kon  plaatsvinden.  “Komt  tot  inkeer”,  zo  sprak  Johannes.  Je kunt  niet  altijd  blijven  groeien,  bloeien  en  zorgeloos  genieten.  Er  komt  een  moment  dat  deze  krachten omgewend  moeten  worden,  naar  binnen  gericht,  teruggehouden  dienen  te  worden.  Wees  niet  te  snel  in  je
oordeel, laat de warmte je hoofd niet verhitten.
Ook in de natuur kunnen we dit midzomerfeest meebeleven. Vanaf de kerst tot midzomer ademt de aarde zich uit. De dagen worden steeds langer. De planten groeien en bloeien. Samen met de zon, bereiken de planten, bloemen  en  bomen,  op  21  juni  hun  hoogste  punt.  Hoger  dan  waar  ze
dan  zijn,  kunnen  ze  niet  komen.  Het toppunt is dan bereikt, van wat de aarde in omgang met licht en warmte van de zon, kan ontwikkelen. Ook de
mensen  gaan  naar  buiten.  We  zetten  ramen  en  deuren  open.  We  vertoeven  in  parken  en  op  het  strand.  We komen  met  alle  elementen  in  aanraking.  Er  worden  plannen  gemaakt  voor  de  zomer.  We  gaan  vaak  op  reis, doen nieuwe indrukken op, gaan over grenzen en hebben nieuwe ontmoetingen. Terwijl we in de winter naar binnen gaan en dicht bij onszelf zijn komen we in de zomer juist meer bij elkaar. Terwijl de aarde vanaf dit
punt weer aan de inademing begint zo nemen wij straks onze schat aan opgedane indrukken mee naar binnen om ze te verinnerlijken.
Het Sint Jansvuur:
Op  talloze  plaatsen  in  Europa  worden  nog  op  24  juni  Sint-Jansvuren  ontstoken.  Dit  gebruik  stamt  uit voorchristelijke  tijden.  Men  kende  aan  het  vuur  een  reinigende  werking  toe  en  ook  de  boze  geesten  konden erdoor  worden  verjaagd.  Sprong  men  door  de  vlammen  van  het  vuur,  dan  was  dat  om  ongeluk  en  ziekten  te overwinnen  voor  het  komende  jaar  en  nog  een  laatste  keuze  te  maken  voordat  de  zon  weer  terug  zou  keren naar de evenaar. Samen over het vuur springen versterkt en reinigt vriendschappen. Ook zou het onenigheden
oplossen.
Het feest met de kinderen:
Het St. Jansfeest is echt een buitenfeest. We dragen kransen van echte bloemen die de natuur ons geschonken heeft.  We  spelen  spelletjes  met  de  elementen.  Water,  aarde,  lucht  en  springen  over  het  Sint  Jansvuur.  Het ontmoeten van elkaar zien we terug in de kringspelen en dansen.
Voor  kinderen  staan  de  tradities,  rituelen  en  beelden,  die  klare  taal  spreken  tot  hun  gevoelswereld,  heel dichtbij.  Voor  ons  volwassenen  is  het  de  kunst  deze  beelden  in  gedachten  mee  te  nemen  en  als  actieve deelnemers het Sint Jansfeest tot een heerlijk zomerfeest maken.

Gegevens

Datum:
vrijdag 21 juni
Tijd:
17:00 - 19:00

“Wij werken met het meest kostbare materiaal op aarde: kinderen.”

Vrijeschool Wonnebald