Veiligheidsplan 2019

In het veiligheidsplan staat beschreven hoe Basisschool Wonnebald omgaat met sociale, psychische en fysieke veiligheid, alsmede media gebruik.

Veiligheidsplan Wonnebald jan 2019

Indien u een specifieke bijlage wilt inzien, dan kunt u deze opvragen bij de administratie.

“Leerkrachten geven op Wonnebald het goede voorbeeld. Elke opvoeding is immers zelfopvoeding.”

Vrijeschool Wonnebald