Aanmeldprocedure

Aanmeldprocedure

Basisschool Wonnebald is een basisschool waar kinderen vanaf vier jaar in een kleutergroep kunnen starten.

Uw keuze voor Basisschool Wonnebald

Het is belangrijk om vóór u uw keuze maakt voor onze school, eerst een informatiemoment te bezoeken. U kunt dan goed voorgelicht een weloverwogen keuze maken voor onze school. Zoals elke bijzonder onderwijs school heeft Wonnebald een eigen “karakter”. Onze visie is gebaseerd op de antroposofische pedagogiek ontwikkeld door Rudolf Steiner. Hierdoor verschilt onze didactische en pedagogische aanpak van reguliere basisscholen. Hierover wordt u uitgebreid voorgelicht tijdens onze informatiemomenten. Tevens krijgt u een rondleiding door de school.

Data informatiemomenten in schooljaar 2019/2020

 • Woensdag 11 september, 11.00 – 12.30 uur
 • Woensdag 20 november, 11.00 – 12.30 uur
 • Woensdag 12 februari, 11.00 – 12.30 uur
 • Zaterdag 18 april, 11.00 – 12.30 uur tijdens de Lentemarkt
 • Woensdag 3 juni, 11.00 – 12.30 uur

U kunt zich aanmelden voor de informatiemomenten via admin@wonnebald.nl.

Aanmeldprocedure

Op dit moment hebben wij wachtlijsten voor bepaalde leeftijds-categorieën, met name in de kleuterbouw. Dat betekent dat voor kinderen die vallen onder de 1-aanmeldleeftijd procedure van de gemeente Den Haag (geboren tussen 1 oktober 2012 en 1 oktober 2015) er momenteel geen mogelijkheid is tot plaatsing.

Nieuw aanmeldbeleid primair onderwijs Den Haag

Vanaf 1 oktober 2018 verandert de manier waarop u uw kind kunt aanmelden op onze school. Dit hebben de schoolbesturen in Den Haag met de gemeente afgesproken. De verandering was nodig om te voldoen aan de Wet op het primair onderwijs. De nieuwe procedure komt ook tegemoet aan wensen van ouders. De nieuwe wijze van aanmelden geldt voor kinderen die zijn geboren op of na 1 oktober 2015 en geldt voor kinderen tot 4 jaar.

Aanmelden

Het aanmeldformulier voor de basisschool krijgt u ongeveer 2 maanden voordat uw kind 3 jaar wordt thuisgestuurd vanuit de gemeente Den Haag. Met het aanmeldformulier kunt u uw kind aanmelden op onze school in één van de vier aanmeldperioden nadat uw kind 3 jaar is geworden. Neem daarbij ook een identiteitsbewijs van uw kind mee. U mag uw kind slechts in één periode aanmelden! Aanmelden vóór de leeftijd van 3 jaar is niet mogelijk, wel kunt u een interesseformulier invullen tijdens een informatiemoment. Woont u niet in Den Haag, maar kiest u voor onze school? Het aanmeldformulier kunt u downloaden op scholenwijzer.denhaag.nl.

De aanmeldperioden zijn:

 • 10 t/m 21 december 2018
 • 18 t/m 29 maart 2019
 • 17 t/m 28 juni 2019
 • 16 t/m 30 september 2019 (deze periode valt in het volgend schooljaar 2019-2020)

Let op: kinderen geboren na 28 juni 2016 (en vóór 1 oktober 2016) kunnen zich alleen aanmelden tussen 16 en 30 september 2019.

Aanmeldperiode 4 in september: u kunt van 16 t/m 30 september op afspraak uw aanmeldformulier inleveren. U kunt een afspraak maken met de administratie: 3254818.

Meer aanmeldingen dan plaatsen

Basisschool Wonnebald heeft een leerlingplafond, dat wil zeggen een maximum aantal plaatsen. Wij hebben voor het schooljaar 2019-2020 plaats voor maximaal 28 leerlingen in groep 1. Het maximum aantal plaatsen is evenwichtig verdeeld over de 4 aanmeldperioden per jaar (7 per periode), aansluitend op de kwartalen. Door te werken met aanmeldperioden maken alle 3-jarigen (eerder of later geboren in het jaar) kans op een plaats op onze school. Omdat we meestal meer aanmeldingen hebben dan plaatsen, bent u niet zeker van een plaats op onze school. Het is daarom belangrijk dat u op het aanmeldformulier meerdere scholen invult op de voorkeurslijst.

Voorrangsregels

Onze school hanteert de volgende voorrangsregels:

 • een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u woont) zit al op onze school
 • u werkt zelf op onze school
 • uw kind gaat naar de voorschoolse voorziening waarmee wij nauw samenwerken, namelijk Olles Huis

Loting

Zijn er meer aanmeldingen dan vooraf bepaald is als maximum leelingplafond per aanmeldperiode (7), dan plaatsen we eerst de kinderen die voorrang hebben op basis van de volgorde van de voorrangsregels die gelden voor onze school, daarna wordt er geloot. Als het niet lukt om uw kind een plaats aan te bieden op onze school, dan wordt op basis van uw voorkeurslijst en bovenschoolse loting bepaald of er plaats is op de school van uw tweede keuze, daarna uw derde keuze enz.

Bericht van plaatsing

Binnen 6 weken na aanmelding ontvangt u bericht van ons, of een andere school van uw voorkeurslijst, die uw kind een plaats kan aanbieden. Als het niet lukt om een plaats aan te bieden op basis van de voorkeurslijst van scholen die u heeft ingevuld op het aanmeldformulier, ontvangt u informatie over nog beschikbare plaatsen op scholen. Als uw kind specifieke ondersteuning nodig heeft, dan kan het nodig zijn dat we 4 weken extra de tijd nemen om te onderzoeken of we passende extra ondersteuning kunnen bieden. Soms kunnen wij de benodigde ondersteuning niet geven. Wij helpen u dan met het vinden van een school die dit wel kan.

Inschrijven

Nadat u bericht over een plaats voor uw kind heeft ontvangen ontvangt u een inschrijfformulier met toebehoren. Als u de inschrijving ondertekent en binnen 4 weken inlevert bij onze school, dan weet u dat uw kind het volgend schooljaar een plaats heeft op onze school.

Meer informatie

Algemene informatie over aanmelden op de basisschool in Den Haag vindt u op de website scholenwijzer.denhaag.nl

Zij instroom schooljaar 2019-2020

Dit is vooralsnog alleen mogelijk in klas 1 (groep 3) en klas 4 (groep 6). De procedure is als volgt: u bezoekt een van onze informatiemomenten en vult een interesseformulier in. Vervolgens zal de Intern Begeleider contact met u opnemen voor het opstarten van de aannameprocedure. Let wel: voor eventuele broertjes/zusjes die in de 1-aanmeldleeftijd categorie vallen is er geen plek!

Gezamenlijke afweging

De plaatsing van een kind op Wonnebald is een kwestie van goed overleg tussen school en ouders/verzorgers en indien er sprake is van instroom vanuit een andere basisschool: met de school waar het kind onderwijs geniet.

Vragen?

Bel 070-3254818 of stuur een e-mail naar: admin@wonnebald.nl

“Wij leren kinderen zich te verbinden met de natuur”

Vrijeschool Wonnebald