Verlof aanvragen leerling

Vrijstelling van geregeld schoolbezoek
In bepaalde situaties kan een leerling tijdelijke vrijstelling krijgen van geregeld schoolbezoek; zoals bij ziekte, huwelijk of begrafenis.

Ouders en leerlingen moeten voldoen aan de voorwaarden bij geoorloofd schoolverzuim. Bij ziekte moet de schoolleider dit op tijd horen. Afwezigheid in verband met een huwelijk of begrafenis mag alleen als de schoolleiding vooraf toestemming heeft gegeven.

Voor alle bepalingen rondom vrijstelling van schoolbezoek kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid.

Op vakantie buiten de schoolvakanties?
Heeft u door uw beroep of dat van uw partner geen mogelijkheid om tijdens schoolvakanties op vakantie te gaan? Dan kunt u bij de schoolleiding toestemming vragen voor vrijstelling. In dat geval kan uw kind onder bepaalde voorwaarden maximaal 10 dagen per jaar extra vrij krijgen. Raadpleeg de website van de Rijksoverheid voor meer informatie.

Voor het aanvragen van verlof kunt u een Aanvraagformulier vrijstelling schoolbezoek  bij de administratie van de school afhalen of deze hieronder downloaden. U dient vervolgens deze verlofaanvraag ingevuld en ondertekend in te leveren bij de administratie of schoolleider. Indien het vakantieverlof uitsluitend wegens beroep ouders betreft dient u naast bovengenoemd formulier ook een werkgeversverklaring in te leveren. Deze is ook hieronder te downloaden.

Aanvraagformulier vrijstelling schoolbezoek

Werkgeversverklaring verlof

“Onderwijzen is ook opvoeden. Onderwijs gaat verder dan alleen goed leren lezen of rekenen.”

Vrijeschool Wonnebald