Ziekmelden leerling

Ziek kind? Meteen melden!
Scholen zijn wettelijk verplicht om te weten waar de leerlingen zich gedurende de schooltijden bevinden. Daarom is het erg belangrijk dat we meteen op de hoogte gebracht worden als een kind afwezig is. Meld afwezigheid, om welke reden dan ook, telefonisch altijd voor 8.25 uur ’s ochtends. U belt en het antwoordapparaat gaat aan? Spreek dan altijd een boodschap in! Tussen half negen en negen uur luisteren we het antwoordapparaat af zodat er aan het begin van de dag kan worden nagegaan welke kinderen afwezig zijn. Wanneer blijkt dat een leerling afwezig is zonder dat wij weten waarom, bellen we meteen de ouders/verzorgers op om te achterhalen of een leerling veilig is.

070- 325 48 18

Bij geen gehoor graag uw bericht inspreken. Het antwoordapparaat wordt regelmatig afgeluisterd.

 

 

“Wij werken vanuit Antroposofische visie”

Vrijeschool Wonnebald