Aansluiting vervolgonderwijs

Aansluiting vervolgonderwijs

Tegen het einde van de basisschool heeft een kind van de vrijeschool zijn/haar motoriek, gevoel en verstand geschoold en goed ontwikkeld. Deze vermogens vormen de basis om met vertrouwen, inzicht, kracht en verstand door te stromen naar het voortgezet onderwijs.

Op de meeste vrijescholen ligt het niveau van de uitstroom op of boven het landelijk gemiddelde. Leerlingen van onze school stromen door naar veel verschillende scholen binnen het voortgezet onderwijs. Door een aantal leerlingen wordt jaarlijks gekozen voor een doorlopende vrijeschoolleerlijn. Zij gaan daarom naar de bovenbouw van de Vrijeschool den Haag. De uitstroomgegevens van Vrijeschool Wonnebald zijn op de website van ‘Scholen op de kaart’ nader te bekijken: https://www.scholenopdekaart.nl/basisscholen/24061/Vrije-School-Wonnebald

De overstap van de vrije basisschool naar regulier voortgezet onderwijs verloopt doorgaans goed. Kinderen die van de vrijeschool komen hebben geleerd om te zoeken naar de mogelijkheden en niet te struikelen over de onmogelijkheden. Vrijeschoolkinderen worden vaak getypeerd als creatieve denkers, betrokken bij de school. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat vrijeschoolleerlingen leren leuk blijven vinden, ook aan het einde van de schooltijd.

Voor meer informatie m.b.t. de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs verwijzen wij naar de Bovo procedure 2018-2019.

“Leerkrachten geven op Wonnebald het goede voorbeeld. Elke opvoeding is immers zelfopvoeding.”

Vrijeschool Wonnebald