Meldcode huiselijk geweld

Meldcode huiselijk geweld

Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling
Sinds 1 juli 2013 is de Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling van kracht. Deze meldcode beschrijft in 5 stappen wat bijvoorbeeld een huisarts, leerkracht of hulpverlener moet doen bij vermoedens van kindermishandeling:

  1. in kaart brengen van signalen
  2. overleggen met een collega en eventueel raadplegen van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK)
  3. gesprek met degene waar het over gaat
  4. afwegen van het geweld of de mishandeling
  5. beslissen: hulp organiseren of melden.

Op Wonnebald werken we vanaf augustus 2013 volgens deze meldcode. Klik hier om de uitgebreide meldcode huiselijk geweld in te zien.

“Wij werken vanuit Antroposofische visie”

Vrijeschool Wonnebald