Wonnebald 1

Wonnebald

Lokatie

Wonnebald is een kleinschalige, moderne basisschool in Zuid-West Den Haag (Bohemen/Waldeck). De school is omgeven door groen. Meer en Bos ligt op loopafstand.

Antroposofie als inspiratiebron

Ons onderwijs is gebaseerd op de vrijeschool-pedagogiek. Omdat het woordje ‘vrij’ te vaak verkeerde associaties opriep, hebben we dat uit onze naam gehaald. Dat geeft aan dat we met de tijd meegaan.

Juist in deze tijd: het hele kind aanspreken

Kinderen die beginnen met de basisschool worden voorbereid op een toekomst die we nog niet precies kennen. We leven steeds minder in een wereld waarin slechts één antwoord het juiste is. Kennis is essentieel, maar deze moderne tijd vraagt om meer dan dat. Sociale- en creatieve vaardigheden zijn zeker zo belangrijk. De ander op waarde kunnen schatten, respecteren en op een goede manier tegemoet treden. Creativiteit draagt daaraan bij, omdat je daarmee leert om te denken en te handelen in het moment. Dat is een waardevolle competentie in een maatschappij die snel en continu verandert en complexer wordt. Goed onderwijs brengt kennis, vaardigheden én attitudes bij die er in de toekomst toe doen. Daardoor staan kinderen stevig in hun schoenen, leren ze zichzelf kennen en kunnen ze hun persoonlijke talenten blijven ontwikkelen. Met onderwijs voor ‘hoofd, hart en handen’ geven wij, met aandacht voor deze persoonsvorming, onderwijs die de 21ste eeuw van ons vraagt.

Het innerlijke vuur ontsteken!

Voor ons is ‘leerstof ontvangen’ belangrijker dan ‘les geven’. Het lijkt ons niet zinvol om een kind vol te stoppen met kennis waar dat kind soms nog helemaal niet klaar voor is. De belevingswereld van het kind en de ontwikkelingsfasen zijn voor ons een essentieel vertrekpunt. Van daaruit willen we bereiken dat elk kind nieuwsgierig wordt en blijft. Goed onderwijs is: geen vat vullen maar een vuur ontsteken!

Wilt u meer weten over onze school? Kom dan gerust een keer kijken tijdens een informatieochtend. De data vindt u in onze agenda.

“Onderwijzen is ook opvoeden. Onderwijs gaat verder dan alleen goed leren lezen of rekenen.”

Vrijeschool Wonnebald