Steun initiatieven en projecten in het vrijeschool-onderwijs

De Stichting voor Rudolf Steiner Pedagogie verzamelt schenkgeld om vrije initiatieven in en om vrijescholen te kunnen ondersteunen.

De Stichting heeft de ANBI-status waardoor schenkingen – binnen de gestelde grenzen – aftrekbaar zijn.

Oud-vrijeschoolleerlingen, ouders en grootouders, iedereen met hart voor kinderen: bent u al donateur? Helpt u mee om de vrijeschoolpedagogie te ondersteunen?

Zie de website:
Stichting voor Rudolf Steiner Pedagogie

“Wij leren kinderen zich te verbinden met de natuur”

Vrijeschool Wonnebald