Sint Maarten

Op 11 november vieren we de feestdag van Sint Maarten, de ridder die de helft van zijn warme mantel aan een arme bedelaar gaf. Het feest van Sint Maarten is een feest van offerbereidheid, goedheid en medeleven. De kinderen gaan met lampionnen of lantaarntjes zingend langs de huizen en worden getrakteerd. Sint Maarten is ook een feest van lichtjes en daarmee het eerste in een reeks van lichtfeesten die voorbereiden op het kerstfeest.

Op school vieren we Sint Maarten altijd op een vrijdag op of rond 11 november. Met lantarentjes van knolrapen of bieten gaan de kinderen gezamenlijk zingend langs de deuren in de avondschemering. De kinderen hollen een knol uit, die gegroeid is in de aarde. Uit het donkere ondergrondse maken zij iets lichts. Daarmee scheppen zij een beeld van de zonnekracht die aan de aarde wordt gegeven.

Bij het uithollen van de knollen helpen de zesdeklassers de eersteklassers. De kleuters en de kinderen uit de onderbouw gaan langs de ‘huisjes in het bos’, gemaakt door de zesdeklassers. De kinderen van de vierde klas gaan naar een bejaardentehuis om een concertje te geven. De kinderen van de vijfde klas verzorgen het restaurant voor de ouders.