Veiligheid

Waar kinderen spelen en leren is een (sociaal) veilige omgeving van belang. Op Wonnebald staan de afspraken over hoe we handelen in gevaarlijke of moeilijke situaties en de afspraken over hoe we met elkaar omgaan in het ‘Veiligheidsplan’. Dit plan wordt ieder jaar herzien en is opgesteld door de directie in samenwerking met de veiligheidscoordinator, de leerkrachten en de MR.